vegetables-752153_1920

Skördemässa med lunch och auktion 18.9

Mässa kl 11 i samband med skördefesten.

Efter mässan serveras sopplunch i Olofsgården och auktion av skördevaror.

Vid mässan kan du lämna kollekt i form av skördeprodukter. Gåvorna auktioneras ut vid lunchen och intäkterna går till flyktingarbetet i Europa genom Kyrkans utlandshjälps flyktinghjälp.

Skördeprodukter till auktionen kan även lämnas till Olofsgården på lördag kl.16-19.

 

Plåpp Åpp

Plåpp Åpp är den åländska översättningen av fenomenet pop-up.

Under rubriken Plåpp Åpp hittar du tillfälliga, tidsbundna programpunkter som dyker upp lite här och där.

Skördemässan i S:t Olofs kyrka är ett s.k. Plåpp Åpp.

Läs vidare

Vill du ge skördeprodukter till söndagens auktion?

Vid skördemässan kl 11 kan du lämna kollekt i form av skördeprodukter. Gåvorna auktioneras ut vid lunchen efter mässan och intäkterna går till flyktingarbetet i Europa genom Kyrkans utlandshjälps flyktinghjälp.

Skördeprodukter till auktionen kan även lämnas till Olofsgården på lördag kl.16-19.

 

Om du har frågor, kontakta diakon Marie-Louise Nordberg tel. 0457 3427883.

Läs vidare

img_6479

Välsignelse av skolelever tisdag 13.9 kl 18

Nu har skolan börjat och det har gått några veckor. Lite spännande är det nog ännu, eller hur?

Nu vill vi från församlingen önska dej lycka till genom att du får komma till kyrkan och välsignas.

Tisdagen den 13.9 kl 18 får du komma fram till altaret och så lägger prästen handen ovanför ditt huvud och ber om Guds välsignelse. Vill du så kan du ha en vuxen med upp till altaret.

Efteråt får du en liten pin som säger vad Gud tycker att du är.

Efter välsignelsen blir det kex och saft i tornkyrkan.

Välkommen!

Läs vidare

Fågelskrämmare på kyrkogården

Då vi under en tid har haft mycket problem med att kråkfåglar förstör blommor och plockar runt stenar, ljus
och dekorationer på gravarna testar vi nu en fågelskrämmare
som avger olika rovfågelsskrik vid olika tidpunkter. Den kanske kan upplevas som störande även för våra besökare, prata gärna med personalen om ni har synpunkter. Vi utvärderar och försöker anpassa användandet i möjligaste mån.

 

Mvh trädgårdsmästare Ramona och vaktmästare Börje

IMG_1491

Läs vidare

GRUPPERNA STARTAR vecka 36

GRUPPERNA STARTAR vecka 36, den 5-9 september i Olofsgården

OBS! vecka 35 kyrkokören och Laudamus

OBS! vecka 37 Jomala Joy

 

MUSIK FÖR DE MINSTA

Tors. kl. 9-11 Mamma/pappa/barn-grupp (0-3 år)

sångstund kl. 9.30

 

MUSIK FÖR UNGA OCH VUXNA 

Blåsgrupp på projektbasis

Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson

 

KÖRER

Ons. kl. 13 Barnkören Kvinten (åk 1-4) i Södersunda

Ons kl.17.30 Damensemble Laudamus

Tors. kl. 14.15  Barnkören Dominanten (åk (1-4)

Tors. kl. 15.15 Barn- och ungkören Jomala Joy (åk 5-)

Tors. kl. 19 S:t Olofs kyrkokör.

Nya sångare välkomna med i alla körer!

Kontakta Eva-Helena Hansen

 

BARNVERKSAMHET

Tis. kl. 14.15-15.15 Scout ”vargungar”

Tis. Kl. 18.30-19.30 Scout ”vargungar” i Godby

Fredrik Erlandsson, Finströms sjöscouter r.f. i samarbete med Jomala församling, förhandsanmälning till finstroms.sjoscouter@gmail.com

Tis. kl. 18 Tisdagsklubben (åk 1-4) hjälpledare

Ons kl. 18.30 Onsdagsklubben (åk 4-7) hjälpledare

Ansvarig: Ungdomsarbetsledare Sonja Winé

 

DIAKONI

Mottagningstider tis. 9-11 och tors. 9-11

Tis. 2.9 kl. 12.30 Syföreningen börjar

Diakon Marie-Louise Nordberg

 

ANDLIG FÖRDJUPNING OCH VUXENGRUPPER

Tis. kl.19 Skriv ditt liv.   Ons. kl. 19 Djupmeditation

Kyrkoherde Kent Danielsson

Tors. varannan vecka kl. 18. Bibelgrupp. Start 8.9.

En tors. i månaden kl. 12. Herrlunch, start 8.9. Anmälan senast måndag samma vecka.

Bibelmeditationsgrupp inleds i oktober.

Församlingspastor Stefan Äng

Läs vidare