Palmsöndagen i Jomala församling

Palmsöndagen 9.4 – ”Ärans konung på förnedringens väg”

Kl 11 Familjemässa, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen, barnkörerna. Kollekt: För SLEF:s missionsarbete.

Kl 18 Ljusmässa – Vi firar en stilla kvällsmässa med sång, bön med alla sinnen och ljuständning.I ljusmässan läses en del av de negativa asylbesked upp som även lästs upp i andra kyrkor. På det sättet får vi uppmärksamma alla dem som lever i rädsla för sina liv och allas vårt ansvar för att finnas till för den som lider nöd. Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Ann-Lis Biström Johanna Boholm-Saarinen.

Läs vidare

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar i Åbo 19-21.5.2017

Välkommen med på en gemensam resa till de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo, 19-21.5.2017.

Jomala, Saltviks,Sund-Vårdö och Finström-Geta församlingar ordnar en gemensam till de Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo.

OBS! Anmälan senast 17.3 2017 (se nedan).

Pris: Församlingarna subventionerar priset så att priset för dagarna + resorna blir 100 euro.


De finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo utgör höjdpunkten på reformationens märkesårsfirande på svenska i Finland. Det här syns också i kyrkodagarnas tema Nåd som påminner om Martin Luthers reformatoriska upptäckt för 500 år sedan.

Både märkesåret och Finlands 100 år som självständig nation syns i programmet. Biskop Martin Modéus från Linköping aktualiserar temat i sitt föredrag Nådens kyrka. Riksdagsledamöterna Li Andersson och Stefan Wallin behandlar tillsammans med biskop Björn Vikström begreppet nåd utgående från ett samhälleligt perspektiv under temat Nåd på undantag – vilka värderingar styr vårt samhälle?

Reformationsmässa

Kyrkodagarna bjuder också på ett uruppförande, en nyskriven reformationsmässa av Ulf Långbacka. Mässa i mångfaldens tid är en engagerande helhet med rytmiska slagverk, körsång och spännande klanger av harpa och elektronik. Körpartierna sjungs av Brahe Djäknar och Florakören. Församlingen deltar i psalmsången.

Gästfrihetens rum

Kyrkodagarna är ekumeniska och deltagarna kan därför besöka olika kyrkor och samfund i Åbo för att informeras, inspireras och uppmuntras av det arbete som görs på olika håll.

Mässa i blomstertid

Kyrkodagarna avslutas med en gemensam tvåspråkig friluftsgudstjänst. Mässa i blomstertid blir en magnifik avslutning på dagarna då tusentals deltagare i både de finska kyrkodagarna (Kirkkopäivät) och de finlandssvenska kyrkodagarna tillsammans firar mässa och lovsjunger skaparen i vårens spirande grönska.

För mera information, inklusive dagsprogram se http://kcsa.fi/kyrkodagar/


Anmälan

Anmäl dig till Ingrid Björkskog 0457-3434403 eller ingrid.bjorkskog@evl.fi senast 17.3 2017.

Ange följande information:

Namn, Adress, Mobilnummer, Födelseår, Församling, E-post adress, önskemål om boendesällskap på båt och hotell, Vilka seminarier du vill delta i (se kyrkodagarnas hemsida).

Läs vidare

Samtal om andliga ting i mässan

Nu på söndag:

Andligt samtal i mässan

Kent bjuder in Carina Aaltonen

Evangeliet säger:  ”många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist”

 

Vid julgudstjänstdebatten frågade en debattör:

Nämen Kent… ser du ingen skillnad på andlighet och religion?

Tanken var då att religion var ideologi och andlighet liv

 

Jo jag ser en skillnad

Religionen är hinken.

Vattnet i hinken är andlighet.

 

Inland kanske vi inom kyrkan nöjt oss med hinkens mycket mycket omfattande bruksanvisning 

Samlats och lyssnat, studerat och debatterat, stridit om den Sanna hinkens utseende storlek och färg

Så vi har inte lagt märke till att hinken är tom.

Det är väl därför man tänker att kyrkan är dogmer och andlighet är annat

Men vatten utan hink är en andlighet som flyter ut rinner mellan fingrarna och blir i bästa fall flum

 

Så det är skilllnad mellan andlighet och religion

efter mässan gudstjänstgruppernas samling i St Olofsgården

Välkomna

Läs vidare

Filosoficafé: Nyfattigdom

Hur skall vi tänka? Det finns mänskor bland oss som har 700 € i månaden att leva på och skall förutom hyra, mat och kläder även betala cancer-, hjärt- eller värkmediciner. Många äldre som varit med och byggt upp vårt åländska samhälle har det så. Många barnfamiljer har det så. Matbankens köer växer.

Diakonissan Ann-Lis Biström och socialchef Jan Mattsson diskuterar måndag 13.1 kl 19 i Café Allé i Olofsgården.

Läs vidare