Om församlingen

Jomala församling är en församling i Ålands prosteri inom Borgå stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Normalt firar vi mässa kl 11 på söndagar i St Olofs kyrka och in i veckan finns ett rikt utbud av verksamhet för alla åldrar.

Kyrkoherde i församlingen är Kent Danielsson.