Festmässa på pingsten

Pingstdagen ”Den heliga andens utgjutande”

 

Peter Blumenthal, liturg och predikant

Eva-Helena Hansen, kantor

Anette Karlsson, kyrkvaktmästare

Annika Hambrudd & Svante Lindblom, textläsare

St.Olofs kyrkokör

Mässan har planerats tillsammans med en gudstjänstgrupp.