Friluftsgudstjänst

4:e söndagen efter pingst ”Förlorad och återfunnen”

Peter Blumenthal, Fredrik Erlandsson.

Trumpetgrupp: Olivia Jansson, Daniel Dahlén, Fredrik Erlandsson

 

Kaffeserveringen efter gudstjänsten sköts av Kungsö byalag.