Friluftsgudstjänst

4:e söndagen efter pingst ”Förlorad och återfunnen”

Serveringen sköts av Kungsö byalag.

Trumpetgrupp: Olivia Jansson, Daniel Dahlén, Fredrik Erlandsson