Nattvardsgång för äldre

Nattvardsgång anpassad för boende på OASen. Även sådana som inte bor på OASen är välkomna!

 

Stefan Äng, Fredrik Erlandsson, Eva-Helena Hansen, Ann-Lis Biström, Anette Karlsson