Sommarpersonal

Jomala församling har några nya medarbetare över sommaren: På kyrkogården finns trädgårdsarbetarna Henrik, Emma och Jennifer. Där har de sällskap av Solveig Engman, som är projektanställd som assisterande trädgårdsmästare fram till oktober. På olika läger finns sommarteolog Andreas Andersson, som studerar till präst i Åbo. I kyrkan träffar man på Olivia Biström, som är kyrkguide fram […]

Läs vidare

Minneslunden: arbete pågår

Runt dammen (söder om kyrkogården) pågår arbetet med den nya minneslunden. Dammen förnyas, en mur för namnplaketter skall resas och nya markstenar läggas. Minneslunden är planerad och ritad av församlingens trädgårdsmästare Ramona Sirén. Avlidna som kremerats och vars stoft spritts på andra platser, får namnplaketter på muren, så att anhöriga har en plats att gå […]

Läs vidare

Vill du ge skördeprodukter till söndagens auktion?

Vid skördemässan kl 11 kan du lämna kollekt i form av skördeprodukter. Gåvorna auktioneras ut vid lunchen efter mässan och intäkterna går till flyktingarbetet i Europa genom Kyrkans utlandshjälps flyktinghjälp. Skördeprodukter till auktionen kan även lämnas till Olofsgården på lördag kl.16-19.   Om du har frågor, kontakta diakon Marie-Louise Nordberg tel. 0457 3427883.

Läs vidare