Palmsöndagen i Jomala församling

Palmsöndagen 9.4 – ”Ärans konung på förnedringens väg” Kl 11 Familjemässa, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen, barnkörerna. Kollekt: För SLEF:s missionsarbete. Kl 18 Ljusmässa – Vi firar en stilla kvällsmässa med sång, bön med alla sinnen och ljuständning.I ljusmässan läses en del av de negativa asylbesked upp som även lästs upp i andra kyrkor. […]

Läs vidare