Barn- och ungdomsarbete

Församlingen ordnar olika klubbverksamheter, utelekar och skollovsaktiviteter för barn i Jomala.

För lågstadieskolorna erbjuds bl.a.:

Bibeläventyret (åk 3-4)

Kyrkopedagogik – Lär känna din hemkyrka

Lektioner om församlingen och hemkyrkan

Skolgudstjänster

Ungdomsarbetet är en del av Ålands Unga Kyrka dit alla åländska ungdomar är välkomna oberoende av församlingstillhörighet. Följ  Ålands Unga Kyrka facebook för information om evenemang!

Ungdomsarbetsledare Sonja Winé 0457-3427633.