Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar i Åbo 19-21.5.2017

Välkommen med på en gemensam resa till de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo, 19-21.5.2017.

Jomala, Saltviks,Sund-Vårdö och Finström-Geta församlingar ordnar en gemensam till de Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo.

OBS! Anmälan senast 17.3 2017 (se nedan).

Pris: Församlingarna subventionerar priset så att priset för dagarna + resorna blir 100 euro.


De finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo utgör höjdpunkten på reformationens märkesårsfirande på svenska i Finland. Det här syns också i kyrkodagarnas tema Nåd som påminner om Martin Luthers reformatoriska upptäckt för 500 år sedan.

Både märkesåret och Finlands 100 år som självständig nation syns i programmet. Biskop Martin Modéus från Linköping aktualiserar temat i sitt föredrag Nådens kyrka. Riksdagsledamöterna Li Andersson och Stefan Wallin behandlar tillsammans med biskop Björn Vikström begreppet nåd utgående från ett samhälleligt perspektiv under temat Nåd på undantag – vilka värderingar styr vårt samhälle?

Reformationsmässa

Kyrkodagarna bjuder också på ett uruppförande, en nyskriven reformationsmässa av Ulf Långbacka. Mässa i mångfaldens tid är en engagerande helhet med rytmiska slagverk, körsång och spännande klanger av harpa och elektronik. Körpartierna sjungs av Brahe Djäknar och Florakören. Församlingen deltar i psalmsången.

Gästfrihetens rum

Kyrkodagarna är ekumeniska och deltagarna kan därför besöka olika kyrkor och samfund i Åbo för att informeras, inspireras och uppmuntras av det arbete som görs på olika håll.

Mässa i blomstertid

Kyrkodagarna avslutas med en gemensam tvåspråkig friluftsgudstjänst. Mässa i blomstertid blir en magnifik avslutning på dagarna då tusentals deltagare i både de finska kyrkodagarna (Kirkkopäivät) och de finlandssvenska kyrkodagarna tillsammans firar mässa och lovsjunger skaparen i vårens spirande grönska.

För mera information, inklusive dagsprogram se http://kcsa.fi/kyrkodagar/


Anmälan

Anmäl dig till Ingrid Björkskog 0457-3434403 eller ingrid.bjorkskog@evl.fi senast 17.3 2017.

Ange följande information:

Namn, Adress, Mobilnummer, Födelseår, Församling, E-post adress, önskemål om boendesällskap på båt och hotell, Vilka seminarier du vill delta i (se kyrkodagarnas hemsida).