Mässa och gudstjänst

Mässor och gudstjänster firas varje söndag i St. Olofs kyrka, kl 11. Sommartid firas även friluftsgudstjänster t.ex. vid Kungsö batteri eller på Ingby bergen.

In i veckan firar vi fredagsmässa tillsammans med ungdomarna en fredag i månaden kl 18 och förbönsgudstjänst en fredag i månaden kl 18.

I församlingen finns några gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och kantor planerar och leder gudstjänsterna. Läs mer om gudstjänstgrupperna här. Kom gärna med!

Andakter firas varje onsdag på avdelningarna på Oasen, (tidigare De Gamlas Hem). Första onsdagen i månaden firas gemensam nattvard i matsalen.

Församlingen besöker även skolor och daghem samt håller skol- och dagisgudstjänster.