Musikläger på Lemböte

Om någon ännu inte anmält sig till musiklägret på Lemböte 16-18/7, ta kontakt med Fredrik Erlandsson, 04573427885 eller fredrik.erlandsson@evl.fi.