Musikliv

Kristendomen med glädjens budskap alstrar fram sång och musik som är integrerad i all vår verksamhet. Alla mår bra av att sjunga och lovprisa Gud. Musik är gemenskap som får oss att finna glädje och känna trygghet.

Kantor Eva-Helena Hansen ansvarar för musiken tillsammans med församlingsmusiker Fredrik Erlandsson.

St Olofs kyrkokör

Kyimg_08631rkokörens främsta uppgift är att berika församlingens gudstjänstliv med sång. Kyrkokören medverkar också vid konserter och kyrkosångsfester samt åker på resor. Kören övar på torsdagar kl 18.30 i Olofsgården. Kören tar emot nya sångare!

 

 

Vokalensemblen Laudamus

En mindre sånggrupp med ca 8 medlemmar med hög ambitionsnivå. Passar Dig som är van körsångare och söker utmaningar. Kräver god notläsningsförmåga, då vi har ett högt tempo på instudering och eftersträvar att sjunga på en musikaliskt hög nivå. Ensemblen övar varierande veckodagar i Olofsgården. Kontakta kantor Eva-Helena Hansen, 0457-344 1567.

Barnkören Dominanten

Dominanten är en kör för sångglada barn i årskurs 1-4. I kören får barnen sjunga sånger i olika stilar och lära sig att använda rösten på ett mångsidigt sätt. Barnen i kören får uppträda i samband med församlingens familjegudstjänster, skolgudstjänster samt egna konserter. Övningar torsdagar kl 14.20 i Olofsgården.

Barnkören Kvinten

Kvinten är en kör för sångglada barn i årskurs 1-4 som övar i Södersunda skola onsdagar kl 13.00.

I kören får barnen sjunga sånger i olika stilar och lära sig att använda rösten på ett mångsidigt sätt. Barnen i kören får uppträda i samband med församlingens familjegudstjänster, skolgudstjänster samt egna konserter.

Jomala Joy

Jomala Joy är en diskantkör för barn och ungdomar i årskurs 5-6. I undervisningen läggs stor vikt vid utvecklande av sångteknik, stämsång samt notläsning. Diskantkören medverkar vid gudstjänster och konserter och samarbetar med församlingens andra körer. Övningar torsdagar kl 15.15 i Olofsgården.

Frågor om körverksamheten till Eva-Helena Hansen eva-helena.hansen@evl.fi 0457-344 1567

 

Klapp & klang

En kväll i månaden kl.18 (se kalendern) är kyrkan öppen för sång, skrammel, lek och rörelse. Barn i åldrar är välkomna, tillsammans med föräldrar eller andra vuxna. Vi sjunger, spelar instrument, leker och rör oss tillsammans. Ibland kommer också präst-nalle på besök.

 

Mamma/pappa/barn-grupp

Barn i åldern 0-3 år kommer med sina föräldrar till Olofsgården torsdagar kl. 9-11. Tillsammans har vi roligt med barnen, sjunger, spelar instrument och ramsar. Sångstunden börjar kl. 9.30, sedan finns tid för fika, lek och samvaro.

Sångstunder på dagis

Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson besöker samtliga daghem i Jomala kommun ca en gång per månad. Repertoaren består av nya och gamla barnsånger, vars syfte är att stöda och utveckla barnens motoriska och musikaliska utveckling.

Frågor om föräldra-barngruppen och klapp & klang till Fredrik Erlandsson fredrik.erlandsson@evl.fi 0457-342 7885

 

 

Psalmboken finns på nätet. Där kan man hitta noter, videoklipp och texter samt även söka enligt vissa ord ur psalmer.