På Gång

Mar
18
sön
Gospelmässa @ St Olofs kyrka
Mar 18 kl. 11:00 – 12:00

Marie bebådelsedag
Tema: Herrens tjänarinna

Högmässa med gospelstuk. Ålands egen gospelkör, Good News, medverkar.

Stefan Äng, Sonja Winé, Anders Hallbäck, Anette
Karlsson, Good News

Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f

Mar
23
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Mar 23 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.

Mar
25
sön
Palmsöndagens högmässa @ St Olofs kyrka
Mar 25 kl. 11:00 – 12:00

Palmsöndagen
Tema: Ärans konung på förnedringens väg

Peter Blumenthal, Fredrik Erlandsson, Johanna
Boholm-Saarinen, gudstjänstgrupp, Flera Röster
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.,

Mar
29
tor
Skärtorsdagens mässa @ St Olofs kyrka
Mar 29 kl. 19:00 – 20:00

Tema: Den heliga nattvarden

Den traditionella skärtorsdagsmässan.

Stefan Äng, Peter Blumenthal, Eva-Helena Hansen,
Anette Karlsson, St Olofs Kyrkokör, gudstjänstgrupp
Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f

Mar
30
fre
Långfredagens passionsandakt @ St Olofs kyrka
Mar 30 kl. 11:00 – 12:00

”Guds Lamm”

Långfredagens passionsandakt med läsning ur Kristi lidandes historia.

Peter Blumenthal, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson
Kollekt: Helsingfors Diakonissanstalt

Mar
31
lör
Påsknattsmässa @ St Olofs kyrka
Mar 31 kl. 23:00

”Kristus har övervunnit döden”

Påsknattens festmässa.

 

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Johanna
Boholm-Saarinen, gudstjänstgrupp
Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, katastroffonden

Apr
1
sön
Familjemässa på påskdagen @ St Olofs kyrka
Apr 1 kl. 11:00

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson, barnkörerna, St Olofs kyrkokör

Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

Apr
2
mån
Gudstjänst i Önningeby @ Önningeby museum
Apr 2 kl. 13:00

”Mötet med den Uppståndne”

Traditionsenligt firar vi gudstjänst i Önningeby museum på Annandag påsk. Peter Blumenthal, Eva-Helena Hansen, Fiolgrupp

Servering efter gudstjänsten

Kollekt: Önningeby museum

Apr
20
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Apr 20 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.