På Gång

Okt
27
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Okt 27 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.

Okt
29
sön
Specialhögmässa – Se människan @ St Olofs kyrka
Okt 29 kl. 11:00

21:a söndagen efter pingst ”Jesu sändebud”

Specialmässa komponerad av Juhani Haapasalo med text av Erik Andersson framförd av Åbolands svenska kyrkosångskrets

Kollekt: För att främja fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar. Kyrkans utlandshjälp.

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson, Åbolands svenska kyrkosångskrets under ledning av Marjo Danielsson

 

Nov
17
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Nov 17 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.

Dec
8
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Dec 8 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.

Jan
19
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Jan 19 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.

Feb
16
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Feb 16 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.

Mar
23
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Mar 23 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.

Apr
20
fre
Fredagsmässa i Tornkyrkan @ St Olofs kyrka
Apr 20 kl. 18:00 – 18:30

En enklare mässa med bön och lovsång. Efter mässan ungkväll i Olofsgården.