Minneslunden: arbete pågår

Runt dammen (söder om kyrkogården) pågår arbetet med den nya minneslunden. Dammen förnyas, en mur för namnplaketter skall resas och nya markstenar läggas. Minneslunden är planerad och ritad av församlingens trädgårdsmästare Ramona Sirén. Avlidna som kremerats och vars stoft spritts på andra platser, får namnplaketter på muren, så att anhöriga har en plats att gå […]

Läs vidare

Palmsöndagen i Jomala församling

Palmsöndagen 9.4 – ”Ärans konung på förnedringens väg” Kl 11 Familjemässa, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen, barnkörerna. Kollekt: För SLEF:s missionsarbete. Kl 18 Ljusmässa – Vi firar en stilla kvällsmässa med sång, bön med alla sinnen och ljuständning.I ljusmässan läses en del av de negativa asylbesked upp som även lästs upp i andra kyrkor. […]

Läs vidare