Jomala församling söker ny kyrkoherde

Vår nuvarande kyrkoherde, Kent Danielsson, går i pension fr.o.m. 1.10 2017 och församlingen behöver en ny kyrkoherde. Tjänsten kan sökas hos domkapitlet i Borgå stift senast 7.8.2017 kl. 15. Adress: PB 30, 06101 Borgå Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Den som valts till tjänsterna skall […]

Läs vidare

Sommarpersonal

Jomala församling har några nya medarbetare över sommaren: På kyrkogården finns trädgårdsarbetarna Henrik, Emma och Jennifer. Där har de sällskap av Solveig Engman, som är projektanställd som assisterande trädgårdsmästare fram till oktober. På olika läger finns sommarteolog Andreas Andersson, som studerar till präst i Åbo. I kyrkan träffar man på Olivia Biström, som är kyrkguide fram […]

Läs vidare

Minneslunden: arbete pågår

Runt dammen (söder om kyrkogården) pågår arbetet med den nya minneslunden. Dammen förnyas, en mur för namnplaketter skall resas och nya markstenar läggas. Minneslunden är planerad och ritad av församlingens trädgårdsmästare Ramona Sirén. Avlidna som kremerats och vars stoft spritts på andra platser, får namnplaketter på muren, så att anhöriga har en plats att gå […]

Läs vidare

Palmsöndagen i Jomala församling

Palmsöndagen 9.4 – ”Ärans konung på förnedringens väg” Kl 11 Familjemässa, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen, barnkörerna. Kollekt: För SLEF:s missionsarbete. Kl 18 Ljusmässa – Vi firar en stilla kvällsmässa med sång, bön med alla sinnen och ljuständning.I ljusmässan läses en del av de negativa asylbesked upp som även lästs upp i andra kyrkor. […]

Läs vidare