Skriftskola

INSKRIVNING FÖR SKRIFTSKOLA 2017-2018 hålls söndag 3.9. Personlig inbjudan till alla i åldersgruppen (2003) som är inskrivna i kyrkan kommer i augusti med mera information om datum och upplägg.

 

HEMUPPGIFTER

Hemuppgifter i Skriftskolan 2016-2017.

Hemuppgift om ditt dop, ta med material till nästa träff  (juniskriftskolan: 29.10, augustiskriftskolan: 12.11 och vinterskriftskolan: 13.11)!

Såhär ser skriftskolegången ut för läsåret 2016-2017 i Jomala församling:

VINTERSKRIFTSKOLAN

Söndagar kl 11-16 enligt följande: 9.10, 13.11, 18.12, 15.1, 12.2, 5.3, 2.4; Lördag 29.4

Vårens datum är preliminära, men vi försöker hålla dem så långt som möjligt.

Konfirmation 7.5

Ledare: Ungdomsarbetsledare Sonja Winé och församlingspastor Stefan Äng

LÄGERSKRIFTSKOLA I

Läger 9.6 -16.6 på Gregersö lägergård med konfirmation i St. Olofs kyrka 18.6

Samlingar under vintern : lördag 29.10 och lördag 4.3

LÄGERSKRIFTSKOLA II

Läger 4.8 –11.8 på Gregersö lägergård med konfirmation i St. Olofs kyrka 13.8

Samlingar under vintern : Lördag 12.11 och lördag 8.4

För lägerskriftskolorna är ungdomsarbetsledare Sonja Winé lägeransvarig. För undervisningen ansvarar församlingspastor Stefan Äng.

Har du frågor kan du kontakta skriftskolansvariga ungdomsarbetsledaren Sonja Winé, tel.0457-3427633.

PRAKTIK

Några praktikpass ingår i skriftskolan (både läger- och vinterskriftskolan). Praktiken utför man som kyrkvärd en gudstjänst, inom vaktmästeri, musik, diakoni och ungdomsarbetet enligt överenskommelse.

VUXEN/ENSKILD SKRIFTSKOLA

Ordnas vid behov. Kontakta pastorskansliet.