Vill du ge skördeprodukter till söndagens auktion?

Vid skördemässan kl 11 kan du lämna kollekt i form av skördeprodukter. Gåvorna auktioneras ut vid lunchen efter mässan och intäkterna går till flyktingarbetet i Europa genom Kyrkans utlandshjälps flyktinghjälp.

Skördeprodukter till auktionen kan även lämnas till Olofsgården på lördag kl.16-19.

 

Om du har frågor, kontakta diakon Marie-Louise Nordberg tel. 0457 3427883.