Friluftsgudstjänst vid Kungsö batteri 5/7 kl.13

Om vädret tillåter firar vi friluftsgudsjänst på söndag tillsammans med Kungsö byalag. Om det blir regn och otjänligt väder flyttas gudstjänsten till kyrkan. Var gudstjänsten hålls bestäms på söndag kl.11, och platsen meddelas på hemsidan och på församlingens Facebook-sida.  Oavsett plats så är det Laura Serell och Fredrik Erlandsson som sköter det andliga, och Kungsö […]

Läs vidare