De vackraste julsångerna

Stefanidagen – Annandag jul – Kristi vittnen

Laura Serell, Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, Anette Karlsson-Karlsson, Johanna Boholm-Saarinen

Kollekt: De vackraste julsångerna till förmån för Finska Missionssällskapet