Din ljusa skugga -mässa

Andra söndagen efter trettondagen Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

Mässa med helig dans-inslag

Stefan Äng, Laura Hellsten, Siv Jern, pia Bengts, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen, Laudamus, Sigrid Welin

Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekomeniska rådet i Finland r.f.