Festmässa

Kyndelsmässodagens festmässa – Kristus, utstrålningen av Guds härlighet.

Efter mässan lunch till förmån för Gemensamt Ansvar i Olofsgården.

Laura Serell, Fredrik Erlandsson, Sonja Winé, Anette Karlsson-Karlsson, barnkörerna, ungdomar.

Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar.