Friluftsgudstjänst

på Gregersö lägergård

andra söndagen efter pingst Förgängliga och oförgängliga skatter

Stefan Äng, Fredrik Erlandsson, Anette Karlsson

Kollekt: Matbanken på Åland