Friluftsgudstjänst på Gregersö lägergård

Friluftsgudstjänst på Gregersö lägergård

Femte söndagen efter pingst,

Var barmhärtiga

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson.

Kollekt: Församlingsförbundet

Kaffeservering