Friluftsgudstjänst på Kungsö batteri

Fjärde söndagen efter pingst, Förlorad och återfunnen

Laura Serell, Fredrik Erlandsson

Kollekt: Kungsö byalag

 

OM VÄDRET ÄR FÖR DÅLIGT FÖR  ATT VARA UTOMHUS, HÅLLS GUDSTJÄNSTEN I KYRKAN ISTÄLLET!

SE HEMSIDA ELLER FACEBOOKSIDA FÖR INFORMATION!