Gudstjänst med radiobandning

Gudstjänst i Önningebymuséet

Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, Laudamus, fiolgrupp

 

Gudstjänsten bandas och sänds av Radio Vega.