Familjemässa – 2:a advent

Andra söndagen i advent

Din konung kommer i härlighet

Stefan Äng,  Sonja Winé, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson, barnkörerna, Jomala Joy, hjälpledare

Kollekt: Finska Missionssällskapet, Barnens Bank