Högmässa

Den gode herden
Peter Blumenthal, Eva-Helena Hansen, Anette
Karlsson, Laudamus, gudstjänstgrupp

Kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f för kvinnors
läskunnighet i Afrika