Högmässa

Fjärde söndagen efter påsk
Himmelrikets medborgare i världen
Peter Blumenthal, Fredrik Erlandsson, Anette Karlsson
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet