Högmässa

Andra söndagen efter påsk – Misericodia Domini Den gode herden

Roger Syrén, Mats Backman, Anette Karlsson, gudstjänstgrupp

 

Kollekt: Retreatgården Snoan