Högmässa

Femte söndagen efter påsk Hjärtats samtal med Gud

Roger Syrén, Fredrik Erlandsson, Johanna Boholm-Saarinen, gudstjänstgrupp

Ungdomskören Amoroso från Finland medverkar

 

Kollekt: Finska Missionssällskapet