Högmässa

Sjunde söndagen efter pingst, Kärlekens lag 

Sirkka-Liisa Enqvist, Mats Backman 

Kollekt: Stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med utvecklingsstörning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.