Högmässa

Kristi förklarings dag, Kristus förhärligad  

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson 

Kollekt: För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Ukraina. Gideoniterna i Finland r.f.