Högmässa

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson

Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktprogrammen i radio och tv, omsorgsarbetet samt för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet