Högmässa

Domsöndagen – Kristi konungaväldes söndag

Laura Serell, Eva-Helena Hansen, Sonja Winé och hjälpledarskolningen, Anette Karlsson-Karlsson, Flera Röster

Kollekt: Stiftelsen Hemmet