Högmässa

Andra söndagen i advent

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson, Sara Alm, sång

Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktsprogrammen i radio och tv, omsorgsarbetet samt för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet