Högmässa

Tredje söndagen i advent

Laura Serell, Fredrik Erlandsson, Sonja Winé, Johanna Boholm-Saarinen

Kollekt: För att stöda och samordna det kristna missbrukarvårdsarbetet och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland, KRAN r.f.,