Högmässa

Tredje söndagen efter trettondagen Jesus väcker tro

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson, konfirmandgrupp

Kollekt: För lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar, Lärkkulla-stiftelsen