Högmässa

Andra söndagen före fastetiden – Sexagesima, Sådden av Guds ord.

Laura Serell, Fredrik Erlandsson, Anette Karlsson-Karlsson.

Kollekt: För att stöda förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi