Högmässa – Fastlagssöndagen

Fastlagssöndagen, Guds kärleks offerväg

Roger Syrén, Peter Blumenthal, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson, konfirmandgrupp, gudstjänstgrupp
Kollekt: Kyrkans utlandsfonds katastroffond