Högmässa – Första söndagen i fastan

Första söndagen i fastan, Jesus segrar över frestelserna

Roger Syrén, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson, St Olofs kyrkokör
Kollekt: Kyrkans Ungdom för läger och ungdomsverksamhet