Högmässa med inskrivning av konfirmander

Fjortonde söndagen efter pingst

Vår nästa
Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Sonja Winé, Eva Williams,  Johanna Boholm-Saarinen

Styrstadskören från Norrköping och St Olofskören medverkar

Kyrkkaffe efteråt i tornkyrkan
Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors