Högmässa med konfirmation

Högmässa med konfirmation Fjärde söndagen efter pingst

‘Förlorad och återfunnen

Stefan Äng, Katarina Gäddnäs, Eva-Helena Hansen, Sonja Winé, Anette Karlsson, Johanna Boholm-Saarinen.
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet, konfirmandarbete, omsorgsarbetet, arbete med radio, tv och sociala media.