Högmässa med konfirmation

Treenighetssöndagen Den dolde Guden

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Sonja Winé, Anette Karlsson

Kollekt: Finska Missionssällskapet