Högmässa med konfirmation

Nionde söndagen efter pingst, Sanning eller sken 

Roger Syrén, Laura Serell, Sonja Winé, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson 

Kollekt: Barnens bank, Finska Missionssällskapet