Högmässa med konfirmation

Tredje söndagen efter påsk – Guds folks hemlängtan
Stefan Äng, Sonja Winé, Mats Backman, Johanna
Boholm-Saarinen, Kyrkans Ungdoms blåsorkester
Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f.

Efter högmässan bjuder Maj-Lis Blomqvist på kyrkkaffe till förmån för Finska Missionssällskapet, med anledning av sin 80-års dag.