Konsert med församlingens körer och blåsgruppen

Halleluja-konsert!

Den berömda ”Halleluja-kören” av G.F. Händel framförs gemensamt av församlingens alla körer och blåsgruppen.

Vill man vara med och sjunga på denna konsert finns möjlighet att komma med i en nybörjarkör som övar enkom inför detta projekt. Kontakta Eva-Helena Hansen (tel. 0457 344 1567, eva-helena.hansen@evl.fi)

Utöver ”Halleluja-kören” sjunger de olika körerna både egna och gemensamma sånger. Blåsgruppen ackompanjerar och spelar även egna musikstycken. Det blir även allsånger som passar in i advents- och jultiden.