Midsommardagens högmässa

Högmässa Midsommardagen, Johannes döparens dag

Vägröjaren
Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson, Nordisk kör från Norge.

Kollekt: Finska missionssällskapet, församlingens missionär