Prova på -kör

Är kör något för dig? Kom och sjung med kyrkokören!

Vi börjar med kaffe 18.30 och sjunger 19.00-20.30

Har du frågor, ta kontakt med Eva-Helena Hansen 0457 344 1567