Skördefestens familjemässa

Skapelsens söndag, Ansvaret för skapelsen
Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Sonja Winé, Anette
Karlsson, Barnkörer, Gudstjänstgrupp
Kollekt: För arbete mot människohandel, FMS

Efter familjemässa blir det skördefest i Olofsgården, med lunch, café och aktiviteter för alla åldrar.