Skördegudstjänst

Laura Serell, Fredrik Erlandsson, Anette Karlsson-Karlsson, barnkörerna

Kollekt: Matbanken på Åland

därefter lunch, café, pyssel och aktiviteter för alla åldrar på Olofsgården.