Utdelning av dopfåglar

Utdelning av dopfåglar till alla barn som döpts i Jomala sedan midsommar.

Tillfället är anpassat för de yngsta och innehåller mycket sång och rörelse.

Hela familjen välkommen!